J.J. סדרת Abrams Spider-Man, שנכתבה יחד עם סון, מציבה את ראש האינטרנט עם Hell