סקירה של יום ההשקה של HBO MAX, מעט בעיות, פחות אפשרויות דינמיות מהצפוי